Điều khiển TV từ xa có chức năng voice search

Điều khiển TV từ xa có chức năng voice search
RMF-TX500P
Mua Ngay
749,000 VNĐ
RMF-TX500P Sử dụng cho các model sau :
KD55X8500G,; KD55X9500G,

KD65X8500G,; KD65X9500G,

KD75X8500G,; KD75X9500G,

KD85X8500G,; KD85X9500G

KD-43X7500H VN3; KD-43X8000H VN3; KD-43X8050H VN3

KD-43X8500H VN3; KD43X8500H/SVN3

KD-49X7400H VN3; KD-49X7500H VN3; KD-49X8000H VN3

KD-49X8050H VN3; KD-49X8500H VN3; KD49X8500H/SVN3; KD-49X9500H VN3

KD-55A8H VN3

KD-55X7400H VN3; KD-55X7500H VN3; KD-55X8000H VN3; KD-55X8050H VN3

KD-55X8500G VN3; KD-55X9000H VN3; KD-55X9000H/SVN3; KD-55X9500G VN3

KD-55X9500H VN3

KD-65A8H VN3

KD-65X7500H VN3; KD-65X8000H VN3; KD-65X8050H VN3; KD-65X9000H VN3

KD-65X9500H VN3; KD-75X8050H VN3; KD-75X9000H VN3; KD-85X9000H VN3

 

 

Zalo chat

Zalo