Điều khiển TV từ xa có chức năng voice search

Điều khiển TV từ xa có chức năng voice search
RMF-TX500P
520,000 VNĐ
RMF-TX500P Sử dụng cho các model sau :
KD55X8500G,

KD55X9500G,

KD65X8500G,

KD65X9500G,

KD75X8500G,

KD75X9500G,

KD85X8500G,

KD85X9500G