Sản phẩm chuyên dụng

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA SẢN PHẨM SONY CHUYÊN DỤNG

 

Áp dụng cho tất cả các sản phẩm chuyên dụng mang nhãn hiệu Sony do Công ty Sony Electronics Việt Nam cung cấp.

 

A. Nội dung và Điều kiện bảo hành:

–     Trong thời hạn bảo hành, các sản phẩm sẽ được sửa chữa miễn phí hoàn toàn hoặc miễn phí tiền công nếu hư hỏng phát sinh do chất lượng sản phẩm hoặc do lỗi của nhà sản xuất.

–     Để sản phẩm được bảo hành, khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin và chứng từ cần thiết nhằm xác minh nguồn gốc sản phẩm và thời hạn bảo hành gồm: tên sản phẩm (model name), số seri sản phẩm (serial no.) và hóa đơn tài chính khi mua sản phẩm.

 

B. Chế độ bảo hành và Thời hạn bảo hành:

 

1.  Cách tính thời hạn bảo hành

     Thời hạn bảo hành được tính từ ngày mua thể hiện trên hóa đơn tài chính hoặc ngày kích hoạt được cấp khi mua sản phẩm, nhưng không quá thời hạn bảo hành tối đa ghi nhận trên hệ thống thông tin bảo hành của Công ty Sony Electronics Việt Nam tại website /chinh-sach-bao-hanh/

 

Lưu ý: Để bảo đảm quyền lợi bảo hành, Quý khách hãy yêu cầu nơi bán hàng cung cấp hóa đơn tài chính hoặc kích hoạt ngày mua khi mua sản phẩm và xuất trình hóa đơn này khi sử dụng dịch vụ bảo hành.

 

2.  Thời hạn bảo hành theo Sản phẩm:

2.1    Máy chiếu dữ liệu thông thường (Data/ Home Projector): thời hạn bảo hành là 02 năm, ngoại trừ các thời hạn bảo hành riêng cho linh kiện như sau:

* Đèn chiếu (lamp): thời hạn bảo hành là 180 ngày.

* Khối lăng kính (prism block) và ống kính (lens) cấp rời: thời hạn bảo hành là 01 năm.

2.2   Máy chiếu Laser (Laser Projector): thời hạn bảo hành 05 năm hoặc 10,000 giờ hoạt động ghi nhận trên máy, tùy theo điều kiện nào đến trước, với chi tiết như sau:

* 03 năm đầu tiên hoặc 10,000 giờ hoạt động tùy theo điều kiện nào đến trước: nội dung bảo hành gồm miễn phí linh kiện thay thế/ sửa chữa và tiền công;

* 02 năm còn lại hoặc phần còn lại trong tổng cộng 10,000 giờ hoạt động tùy theo điều kiện nào đến trước: nội dung bảo hành như sau:

+ Bộ phận Laser Module: bảo hành

+ Các bộ phận còn lại: chỉ miễn phí tiền công, không miễn phí linh kiện thay thế.

2.3   Máy chiếu Laser Home (Laser Home Projector): thời hạn bảo hành 03 năm hoặc 5,000 giờ hoạt động ghi nhận trên máy, tùy theo điều kiện nào đến trước, với chi tiết như sau:

* 02 năm đầu tiên hoặc 5,000 giờ hoạt động tùy theo điều kiện nào đến trước: nội dung bảo hành gồm miễn phí linh kiện thay thế/ sửa chữa và tiền công;

* 01 năm còn lại hoặc phần còn lại trong tổng cộng 5,000 giờ hoạt động tùy theo điều kiện nào đến trước: nội dung bảo hành như sau:

+ Bộ phận Laser Module: bảo hành

+ Các bộ phận còn lại: chỉ miễn phí tiền công, không miễn phí linh kiện thay thế.

2.4  Máy Camera loại XDCAM và NXCAM: thời hạn bảo hành 02 năm, ngoại trừ ống kính (lens) cấp rời có thời hạn bảo hành là 01 năm.

2.5  Màn hình dùng cho hiển thị chuyên dụng Pro-Display (FWD/FW-): thời hạn bảo hành là 03 năm.

2.6  Phần mềm (Software): thời hạn bảo hành 90 ngày.

2.7  Đầu in nhiệt (Thermal head) của máy in y tế (không áp dụng cho máy in phim âm bản như UP-DF500, UP-DF550,…. ):thời hạn bảo hành là 90 ngày.

2.8  Các sản phẩm khác: thời hạn bảo hành là 01 năm.

 

3.   Chế độ bảo hành không áp dụng cho các phụ kiện và bộ phận sau:

–     Phụ kiện (accessories) đính kèm theo máy hay một số loại cung cấp rời: Cable (cáp), adaptor, micro, remote control, housing, thẻ nhớ, băng, đĩa, software, pin (battery), bộ sạc (battery charger), gá,…

–   Bộ phận tiêu hao (consumable parts) do khách hàng mua riêng lẻ: Cable (cáp), adaptor (VCT-14, BKW-L601,..), Pin (battery), thẻ nhớ (SxS, Memory stick,..), băng, đĩa, ..

 

C.  Sửa chữa tính phí: Sản phẩm không thỏa mãn điều kiện bảo hành sẽ được sửa chữa tính phí theo các quy định sau:

1. Các trường hợp không thỏa mãn điều kiện bảo hành, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

a)   Sản phẩm hết thời hạn bảo hành.

b)   Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành nhưng hư hỏng không do lỗi chất lượng linh kiện hay không do lỗi của nhà sản xuất, các trường hợp tiêu biểu như: hư hỏng do thiên tai (như sét đánh, lũ lụt,…), do tai nạn, chất lỏng đổ vào, động vật chui vào máy, cài đặt các phần mềm không chính thức, đánh rơi hay do sử dụng sai hướng dẫn;

c)   Sản phẩm đã bị thay đổi hoặc sửa chữa ở những nơi không phải trung tâm sửa chữa ủy quyền của Sony;

d)   Khách hàng không xuất trình được các giấy tờ xác minh và cung cấp thông tin như trong phần A.

e)   Sản phẩm không được cung cấp trực tiếp hay thông qua Công ty Sony Electronics Việt Nam.

2. Sản phẩm sửa chữa tính phí được bảo hành cho những linh kiện được thay mới trong thời hạn 03 tháng.

3. Giá tiền công và tiền linh kiện theo quy định Công ty Sony Electronics Việt Nam.

4.  Trường hợp khách hàng yêu cầu kiểm tra sản phẩm nhưng sau đó từ chối sửa chữa thì sẽ bị tính phí kiểm tra.

 

——–

 

WARRANTY & REPAIR POLICY FOR SONY PROFESSIONAL PRODUCTS

All Sony professional products provided by Sony Electronics Vietnam Ltd. Company (the “Product”) are covered by this Warranty & Repair Policy.

 1. Warranty Services and Conditions:
  • During warranty period, the product will be repaired completely free of charge or free of labor cost for any or manufacturing defects (“warranty services”).
  • In order to enjoy warranty services, Customer must provide necessary information and documents as proper evidences on the Product origin and its warranty period, including model name, serial number and original VAT invoice issued upon the date of purchase.

    

 2. Warranty Period and Scheme:
 3. How to calculate warranty period:
 4. Warranty Period is counted from the date of Product purchase indicated on VAT invoice or from its activation date, but not exceed the maximum time recorded in the warranty system of Sony Electronics Vietnam Ltd. Company at /chinh-sach-bao-hanh/)

Notes: To ensure the Product eligible for warranty, Customer should request the Retailer (Dealer) to issue the original VAT invoice or activate the Product at the time of purchase, and present the invoice to Sony Authorized Service Center for warranty services.

 1. Warranty Period by Products wise:
  1. Data/ Home Projector: two (02) years warranty, except for separated warranty period of hardware mentioned below:

* Lamp: one hundred and eighty (180) days warranty

* Prism block and lens: one (01) year warranty

 1. Laser Projector: warranty period will be valid within five (05) years or 10,000 operating hours, whichever occurs first with details as follows:

* During the first three (03) years or 10,000 operating hours, whichever occurs first: warranty services includes free of charge for both spare part costs and labor cost.

* During the remaining two (02) years or the remaining of 10,000 operating hours, whichever occurs first, the warranty services will be as follows:

+ Laser Module: free of charge for both spare part costs and labor cost

+ Other parts: free of charge for labor cost only, and spare part costs will be charged.

 1. Laser Home Projector: warranty period will be valid within three (03) years or 5,000 operating hours, whichever occurs first with details as follows:

  During the first two (02) years or 5,000 operating hours, whichever occurs first: warranty services includes free of charge for both spare part costs and labor cost. .

  During the remaining one (01) years or the remaining of 5,000 operating hours, whichever occurs first, the warranty services will be as follows:

+ Laser Module: free of charge for both spare part costs and labor cost

+ Other parts: free of charge for labor cost only, and spare part costs wil be charged.

 1. Security Camera: three (03) years warranty
 2. XDCam, NXCam Series: Two (02) years warranty, except for separated lens which is offered one-year warranty.
 3. Pro-Display (FWD-): Three (03) years warranty.
 4. < > ninety (90) days warrantyThermal head of medical printers (not applied to negative film printer such as UP-DF500, UP-DF550, etc.): ninety (90) days warranty
 5. Other products: one (01) year warranty.

   

 6. Accessories and parts below are not covered by this warranty policy:
 7. < > (attached with the Product or sold separately): cable, adapter, microphone, remote control, housing, memory card, video tape, optical disc, software, battery, battery charger, tripod, etc.Consumable parts (sold separately): cable, adaptor (VCT-14, BKW-L601, etc.), battery, memory card (SxS, Memory stick, etc.), video tape, optical disc, etc.

   

 8. Chargeable Services: The products ineligible for warranty coverage will be offered chargeable services according to the following conditions:
 9. The cases ineligible for coverage include,but not limited to the following cases:
  1. The Product is out of warranty period.
  2. Loss or damage to the Products not arising from or in connection with manufacturing defects,  such as loss or damage due to acts of God (lightning strike, flood, etc.), accidents, water entering, insect/animal entering, non-official software installation, dropping or improper use, etc.
  3. The Product has NOT been replaced or repaired by Sony Authorized Service Center.
  4. Customer is not able to present evidence documents, or fails to provide the required information for warranty.
  5. The Product is not sold by or via Sony Electronics Vietnam.
 10. The warranty for the replaced parts in out-of-warranty services provided by Sony Authorized Service Center shall be valid within a period of three (03) months from the returned date of the repaired Products.
 11. Service fee and spare part costs will be applied according to Sony’s policy.
 12. In the event that a Product is checked and inspected as per Customer request, then Customer refuses to repair, such checking and inspection fee will be borne by Customer.