Sản phẩm dân dụng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA SẢN PHẨM DÂN DỤNG CỦA SONY

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2. QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN TỪ CHỐI BẢO HÀNH

4. NHỮNG LƯU Ý VỀ VIỆC BẢO HÀNH/SỬA CHỮA

5. KIỂM TRA THÔNG TIN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH & TRA CỨU HẠN BẢO HÀNH SẢN PHẨM

6. HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ BẢO HÀNH, SỬA CHỮA:

7. CÁC HỖ TRỢ KHÁC